loggahusetnypytte

 Våra kurser

Pågår vecka 02-15:

Måndag 17:00-18:15
MELONERNA (födda 06-07)
Ledare: Julia Mällroth

Måndag 17:00-18:15
SUPERKIDS (födda 08-09)
Ledare: Emeli Jansson

Måndag 18:30-20:00
SOLROSEN (födda 02-03)
Ledare: Julia Mällroth

Måndag 18:30-20:00
NÄSTAN SERIÖST (födda 02-03)
Ledare: Emeli Jansson

Tisdag 17:00-18:15
MAGIC CRYSTAL KIDS (födda 06-07)
Ledare: Julia Mällroth

Tisdag 17:00-18:30
AMÖBORNA (födda 01-03)
Ledare: Patrik Westerbring 

Tisdag 18:30-20:00
ÖVERKOKTA KÖTTBULLARNA (födda 04-05)
Ledare: Julia Mällroth

Onsdag 17:00-18:30
De gula paprikorna (födda 04-05)
Ledare: Jonas Lydig 

Onsdag 17.15-18.45
GRL PWR (födda 04-05)
Ledare: Edvin Löfgren 

Onsdag 18:45-20:00 
POTATISH (födda 06-07)
Ledare: Jonas Lydig 

Onsdag 18:45-20:00
MORGORERNA (födda 08)
Ledare: Edvin Löfgren 

Torsdag 17:00-18:30
GOTT OCH BLANDAT (födda 03-04)
Ledare: Kjell Samuelsson 

Torsdag 17:30-18:45
HUBBA BUBBA (födda 06-07)
Ledare: Linda Smedberg

Torsdag 19:00 -20:30
LINDAS HÖNSHUS (födda 01-02)
Ledare: Linda Smedberg


Om grupperna ovan:
Varje grupp om 12 deltagare har en fast teaterpedagog som huvudledare. När du söker till oss placerar vi dig i en grupp vi tror passar dig.
 

Om vår undervisning

Kursverksamheten
 15 teatergrupper som träffas
13 teaterpass per termin samt genomför eventuellt uppspel eller redovisning, av vad gruppen arbetat med på vår Teaterfestival i april varje år. Deltagarna är i åldrarna 7 år och uppåt och de leds av utbildade teaterpedagoger.
 

Syfte
 
Teaterhuset är  en demokratisk plats där det är möjligt att få göra teater, att få gestalta och att få uttrycka sig.

Riktlinjer
1. Kommunikation och samspel,  tränar vi genom samarbets- och lyhördhetsövningar samt repetition och berättelser.

2. Skådespelarteknik,  
innebär att deltagaren jobbar med bl.a. kroppskännedom, andning, hållning, röst, att våga ta plats, fysisk koordination, sinnen, koncentration, minne, känslouttryck och fantasi.

3. Gestaltning och karaktär, Detta kan handla om alltifrån att testa, och att öva sig på, att sätta sig in i någon annans situation och livsomständigheter till att observera och imitera.

4. Berättandeteknik och scenframställning,
vi funderar på hur vi ska presentera något inför publik.
Vi undersöker hur en scen eller pjäs är uppbyggd. Vissa grupper arbetar med färdigskrivna manus medan andra formar, improviserar eller skriver eget material. Detta framförs sedan inför publik om gruppen så önskar.

5. Teaterkunskap,
ett fördjupande moment i undervisningen. Där lär vi oss om allt från genrer till olika teatertekniker. Vi reflekterar kring varför vi gör olika övningar och vad vi har för nytta av dem. Vi berör teaterns olika delar såsom ljus, ljud, scenografi, kostym, dramaturgi och regi.


Övergripande struktur 
Under höstterminerna arbetar vi vanligtvis mer skådespelarträningsinriktat medan under våren något mer produktionsinriktat. Detta är förstås också mycket upp till respektive grupps önskningar och behov. För varje termin och år man går på Teaterhuset fördjupas övningarna. De blir svårare och allt mer omfattande för att alla ska känna att de får möjlighet att ständigt utvecklas.