loggahusetnypytte

 Våra kurser

Pågår vecka 36-49:

Måndag 17:00-18:30
ÖVERKOKTA KÖTTBULLARNA (födda 04-05)

Måndag 17:00-18:30
SUPERKIDS (födda 08-09)

Måndag 18:45-20:15
MELONERNA (födda 06-07)

Måndag 18:45-20:15
POTATISH (födda 06-07)

Tisdag 17:00-18:30
MEDEA (födda 08-09)

Tisdag 17:00-18:30
MORGORERNA (födda 08)

Tisdag 18:45-20:15
MAGIC CRYSTAL KIDS (födda 06-07)

Tisdag 18:45-20:15
HUBBA BUBBA (födda 06-07)

Onsdag 17:00-18:30
GRODORNA (födda 10-11)

Onsdag 17:00-18:30
STORMEN (födda 10-11)

Onsdag 18:45-20:15
DE GULA PAPRIKORNA och GOTT & BLANDAT (födda 03-05)

Onsdag 18:45-20:15 
GRL PWR (födda 04-05)


Om grupperna ovan:
Varje grupp om ca 12 deltagare har en fast teaterpedagog som huvudledare. När du söker till oss placerar vi dig i en grupp vi tror passar dig.
 

Om vår undervisning

Kursverksamheten
12 teatergrupper som träffas
13 teaterpass per termin samt genomför eventuellt uppspel eller redovisning, av vad gruppen arbetat med på vår Teaterfestival i april varje år. Deltagarna är i åldrarna 7 år och uppåt och de leds av utbildade teaterpedagoger.
 


Syfte
 
Teaterhuset är  en demokratisk plats där det är möjligt att få göra teater, att få gestalta och att få uttrycka sig.

Riktlinjer
1. Kommunikation och samspel,  tränar vi genom samarbets- och lyhördhetsövningar samt repetition och berättelser.

2. Skådespelarteknik,  
innebär att deltagaren jobbar med bl.a. kroppskännedom, andning, hållning, röst, att våga ta plats, fysisk koordination, sinnen, koncentration, minne, känslouttryck och fantasi.

3. Gestaltning och karaktär, Detta kan handla om alltifrån att testa, och att öva sig på, att sätta sig in i någon annans situation och livsomständigheter till att observera och imitera.

4. Berättandeteknik och scenframställning,
vi funderar på hur vi ska presentera något inför publik.
Vi undersöker hur en scen eller pjäs är uppbyggd. Vissa grupper arbetar med färdigskrivna manus medan andra formar, improviserar eller skriver eget material. Detta framförs sedan inför publik om gruppen så önskar.

5. Teaterkunskap,
ett fördjupande moment i undervisningen. Där lär vi oss om allt från genrer till olika teatertekniker. Vi reflekterar kring varför vi gör olika övningar och vad vi har för nytta av dem. Vi berör teaterns olika delar såsom ljus, ljud, scenografi, kostym, dramaturgi och regi.


Övergripande struktur 
Under höstterminerna arbetar vi vanligtvis mer skådespelarträningsinriktat medan under våren något mer produktionsinriktat. Detta är förstås också mycket upp till respektive grupps önskningar och behov. För varje termin och år man går på Teaterhuset fördjupas övningarna. De blir svårare och allt mer omfattande för att alla ska känna att de får möjlighet att ständigt utvecklas.