loading...

Teaterhuset följer utvecklingen gällande Corona och rekommendationer som myndigheterna ger. 

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola eller andra aktiviteter. För att begränsa smittan så ber vi er att stanna hemma om du eller någon i din närhet känner er sjuka.
Vi ser det som viktigt att bidra till att begränsa smittan och skydda de riskgrupper som finns i samhället.