loggahusetnypytte

Teaterhuset följer utvecklingen gällande Corona nogsamt och de rekommendationer som myndigheterna ger. 
Vi har för närvarande kurser som vanligt.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola eller andra aktiviteter. För att begränsa smittan så ber vi er att stanna hemma om du eller någon i din närhet känner er sjuka, samt stanna hemma om du har befunnit dig i något av de länder som UD specificerat som smittdrabbade områden.
Vi ser det som viktigt att bidra till att begränsa smittan och skydda de riskgrupper som finns i samhället.

loading...