loggahusetnypytte

Kurser för åldrar 7 – 19 år

Avgift för kurs på 13 teaterpass per termin
1150 kr *. Betalas i slutet av vårterminen för att behålla plats inför hösten. Betalas i slutet av höstterminen för att behålla sin plats inför våren. Tillkommer gör också medlemsavgift till Teaterhuset som betalas 1 gång per år.

Nya medlemmar får alltid prova på vid 2 tillfällen vid antagning på hösten och vid 1 tillfälle vid antagning på våren innan avgiften betalas.

* 1150 kr gäller oavsett om deltagaren får sin plats i början eller senare in på terminen.

Medlemsavgift per år
I medlemsavgiften ingår medlemskap i ATR, ATR- ung (Amatörteaterns riksförbund) och Teaterhuset Mölndal.

0-14   100 kr/år 

15-20   250 kr/år


21+   500 kr/år


Övriga kurser
För övriga kurser, kortkurser, workshops och läger gäller specifika avgifter, vilka vi informerar om vid respektive kurs.

Gällande inbetalning på alla Teaterhusets kurser:
Betald avgift återbetalas ej, om det inte finns särskilda skäl.