Våra kurser

Pågår vecka 36-49 2021:

Måndag 17:00-18:30
LADY MACBETH (födda 11-12)
Pedagog: Julia

Måndag 17:00-18:30
SUPERKIDS (födda 08-09)
Pedagog: Zana

Måndag 18:45-20:15
SCENVALPARNA (födda 10-11)
Pedagog: Julia

Måndag 18:45-20:15
POTATISH (födda 06-07)
Pedagog: Zana

_______________________________________

Tisdag 17:00-18:30
THE CATS (födda 11-13)
Pedagog: Julia

Tisdag 17:00-18:30
TEATERNISSARNA (födda 10-11)
Pedagog: Zana

Tisdag 17:00-18:30
NYCKELN TILL SCENEN (födda 09-10)
Pedagog: Roman

Tisdag 18:45-20:15
KANINHÅLAN (födda 08)
Pedagog: Zana

Tisdag 18:45-20:15
RINGARNA I BALLTORP (födda 08-09)
Pedagog: Julia

Tisdag 18:45-20:15
L.E.I.F.s ARMÉ (födda 06-07)
Pedagog: Roman

Om grupperna ovan:
Varje grupp om ca 11-14 deltagare har en fast teaterpedagog som huvudledare. När du söker till oss placerar vi dig i en grupp vi tror passar dig.
 

Om vår undervisning

Kursverksamheten
10 teatergrupper som träffas
13 teaterpass per termin.
Deltagarna är i åldrarna 7 år och uppåt och de leds av utbildade teaterpedagoger.
 

Syfte
 
Teaterhuset är  en demokratisk plats där det är möjligt att få göra teater, att få gestalta och att få uttrycka sig.
Vår kursplan hittar du här!


Riktlinjer
1. Kommunikation och samspel,  tränar vi genom samarbets- och lyhördhetsövningar samt repetition och berättelser.

2. Skådespelarteknik,  
innebär att deltagaren jobbar med bl.a. kroppskännedom, andning, hållning, röst, att våga ta plats, fysisk koordination, sinnen, koncentration, minne, känslouttryck och fantasi.

3. Gestaltning och karaktär, Detta kan handla om alltifrån att testa, och att öva sig på, att sätta sig in i någon annans situation och livsomständigheter till att observera och imitera.

4. Berättandeteknik och scenframställning,
vi funderar på hur vi ska presentera något inför publik.
Vi undersöker hur en scen eller pjäs är uppbyggd. Vissa grupper arbetar med färdigskrivna manus medan andra formar, improviserar eller skriver eget material. Detta framförs sedan inför publik om gruppen så önskar.

5. Teaterkunskap,
ett fördjupande moment i undervisningen. Där lär vi oss om allt från genrer till olika teatertekniker. Vi reflekterar kring varför vi gör olika övningar och vad vi har för nytta av dem. Vi berör teaterns olika delar såsom ljus, ljud, scenografi, kostym, dramaturgi och regi.


Övergripande struktur 
För varje termin och år man går på Teaterhuset fördjupas övningarna. De blir svårare och allt mer omfattande för att alla ska känna att de får möjlighet att ständigt utvecklas.