loggahusetnypytte

 Våra kurser

Pågår vecka 3 - 17 2024:

Måndag 17:00-18:30
PIFF & PUFF (födda 12)
Pedagog: Julia

Måndag 17:00-18:30
KIWILIGAN (födda 13-14)
Pedagog: Zana

Måndag 18:45-20:15
FAMILJEN FALUKORV (födda 10-11)
Pedagog: Julia

Måndag 18:45-20:15
DELUXE
(födda 09-10)
Pedagog: Zana

_______________________________________

Tisdag 17:00-18:30
THE CATS (födda 12-13)
Pedagog: Julia

Tisdag 17:00-18:30
VILDARNA (födda 14-15)
Pedagog: Zana

Tisdag 18:45-20:15
RINGARNA I BALLTORP (födda 08-09)
Pedagog: Julia

Tisdag 18:45-20:15
MOROTSKAKA (födda 11-12)
Pedagog: Zana


 

Om vår undervisning

Kursverksamheten
Vi har 8 teatergrupper som träffas 13 teaterpass per termin. Just nu erbjuder vi kurs för deltagare i åldrarna 8 till 15. Därefter kan en välja att gå i ungdomsprojekt. Startåldern baseras på efterfrågan. Kursen bedrivs av utbildade teaterpedagoger. 

Syfte
 
Teaterhuset är  en demokratisk plats där det är möjligt att få göra teater, att få gestalta och att få uttrycka sig.
Vår kursplan hittar du här!


Riktlinjer
1. Kommunikation och samspel,  tränar vi genom samarbets- och lyhördhetsövningar samt repetition och berättelser.

2. Skådespelarteknik,  
innebär att deltagaren jobbar med bl.a. kroppskännedom, andning, hållning, röst, att våga ta plats, fysisk koordination, sinnen, koncentration, minne, känslouttryck och fantasi.

3. Gestaltning och karaktär, Detta kan handla om alltifrån att testa, och att öva sig på, att sätta sig in i någon annans situation och livsomständigheter till att observera och imitera.

4. Berättandeteknik och scenframställning,
vi funderar på hur vi ska presentera något inför publik.
Vi undersöker hur en scen eller pjäs är uppbyggd. Vissa grupper arbetar med färdigskrivna manus medan andra formar, improviserar eller skriver eget material. Detta framförs sedan inför publik om gruppen så önskar.

5. Teaterkunskap,
ett fördjupande moment i undervisningen. Där lär vi oss om allt från genrer till olika teatertekniker. Vi reflekterar kring varför vi gör olika övningar och vad vi har för nytta av dem. Vi berör teaterns olika delar såsom ljus, ljud, scenografi, kostym, dramaturgi och regi.


Övergripande struktur 
För varje termin och år man går på Teaterhuset fördjupas övningarna. De blir svårare och allt mer omfattande för att alla ska känna att de får möjlighet att ständigt utvecklas.